Znieczulenie podtlenkiem azotu (sedacja)

Sedacja wziewna podtlenkiem azotu

czyli

jak leczyć zęby bez stresumy_eyes_are_beautiful_because_of_a_disease_2

Zastosowanie łatwej i bezpiecznej formy uspokojenia pacjentów nie radzących sobie ze stresem w gabinecie stomatologicznym wzbudza duże zainteresowanie sedacją wziewną podtlenkiem azotu czyli gazem rozweselającym.

Sedacja wziewna jest metodą bezstresowego leczenia zarówno dzieci, jak też dorosłych. Metoda ta polega na podaniu pacjentowi mieszaniny podtlenku azotu zwanego gazem rozweselającym i tlenu w celu wywołania stanu relaksacji, w bezpiecznych dla pacjenta proporcjach.

Sedacja wziewna podtlenkiem azotu to stan odprężenia, przyjemnego oszołomienia, euforii, oddzielenia się od rzeczywistości, zobojętnienia na otaczający świat. Stan ten osiągamy w czasie wdychania mieszaniny podtlenku azotu i tlenu, przy jednoczesnym zachowaniu podstawowych odruchów i świadomości. Metoda jest całkowicie bezpieczna, rutynowo stosowana we wszystkich gabinetach stomatologicznych w USA.

Pacjent w czasie sedacji wziewnej nie śpi – zachowuje pełną świadomość. Występuje uczucie przyjemnego rozluźnienia i beztroski – dotyczy to szczególnie dzieci. U wielu dorosłych przypomina to stan upojenia alkoholowego, dlatego pacjenci odczucia doznawane w czasie sedacji często nazywają „bąbelkami szampana”. Wpływ na ciało, to zniesienie odczucie grawitacji, co przynosi wrażenie lekkości, unoszenia się w powietrzu, latania bądź pływania w wodzie.

Pokonanie lęku i bólu w gabinecie stomatologicznym

woman-sleep-cloud-140701Dzięki ogromnemu postępowi medycyny i farmakologii możliwe stało się całkowite pokonanie lęku i bólu w gabinecie stomatologicznym. Kluczem do osiągnięcia stanu idealnego, w którym pacjent nie odczuwa absolutnie żadnego bólu i ma zapewniony komfort psychiczny jest uspokojenie wziewne (sedacja wziewna) mieszaniną podtlenku azotu i tlenu w połączeniu ze znieczuleniem miejscowym.

Sedacja gazem rozweselającym wywołuje stan fizycznego odprężenia, przyjemnego oszołomienia, przy jednoczesnym zachowaniu u pacjenta podstawowych odruchów i świadomości. Ta przyjazna i bardzo bezpieczna metoda znoszenia lęku szczególnie zalecana jest dla dzieci, gdyż wykazują one szczególny brak tolerancji na stres i ból. Jednocześnie bardzo wdzięcznie reagują na podtlenek azotu – śniąc o bajecznych przygodach, pływaniu w wodzie, unoszeniu się w powietrzu, w chmurach lub w kosmosie. Przemiana, jaka zachodzi w zachowaniu trudnego dziecka, jest wprost trudna do przecenienia: wielu małych pacjentów nie obawia się już kolejnych wizyt u stomatologa. Podtlenek azotu jest całkowicie bezpieczny dla dzieci i przestaje działać w chwili przerwania podawania.

Pacjent nie powinien jeść co najmniej 2 godziny przed znieczuleniem, natomiast po zabiegu oddycha przez dwie minuty czystym tlenem, wracając do pełnej sprawności, tak że już po pół godzinie może prowadzić pojazd.

Zabiegi przy zastosowaniu „gazu rozweselającego” zalecane są w szczególności: dzieciom, osobom niepełnosprawnym umysłowo, chorym na padaczkę, astmatykom oraz wszystkim tym, których gabinet dentystyczny napawa strachem.