Znieczulenie komputerowe

2

Posiadamy najbardziej zaawansowany sprzęt do bezbolesnych znieczuleń komputerowych QuickSleeper Qs5 firmy Dental Hi Tec.
QuickSleeper Qs5 jest najbardziej skutecznym systemem do bezbolesnego znieczulenia. 

Uzupełnieniem bezbolesnych znieczuleń stosowanych w naszej przychodni jest innowacyjny system ICT Injection se.

QuickSleeper 5DentalHT coul(1)

 ict