Diagnostyka USG

EchocardiogramDiagnostyka ultrasonograficzna

Echo serca

Diagnostyka echokardiograficzna pozwala:

 • ocenić wymiary i strukturę serca,
 • wykryć wadę serca i ocenić stopień jej zaawansowania,
 • ocenić czynność skurczową i rozkurczową lewej komory serca,
 • uwidocznić skrzepliny w obrębie serca,
 • ocenić czynność prawej komory serca.

Doppler tętnic i żył

Diagnozujemy:

 • tętnice szyjne i kręgowe,
 • tętnice i żyły kończyn dolnych,
 • struktury naczyniowe jamy brzusznej.

USG szyi i klatki piersiowej

Diagnozujemy:

 • tarczycę oraz inne struktury w obrębie szyi, takie jak węzły chłonne czy naczynia krwionośne,
 • przytarczyce – badanie niezbędne do wykazania i lokalizacji guzów,
 • opłucną i płuca, wykonanie badania jest przydatne w wykrywaniu płynu w jamie opłucnej i wyznaczeniu miejsca przed planowanym nakłuciem diagnostycznym lub odbarczającym.

USG jamy brzusznej

USG brzucha

Diagnozujemy:

 • wątrobę i drogi żółciowe,
 • trzustkę,
 • śledzionę,
 • nerki i pola nadnerczowe,
 • śródbrzusze i węzły chłonne,
 • pęcherz moczowy.

Przed badaniem pęcherza należy:

   • pozostać na czczo min 6-8 godzin,
   • w przeddzień stosować dietę lekkostrawną,
   • na 1 godzinę przed badaniem wypić 1- 1,5 litra niegazowanego płynu (woda).

Zapraszamy

dr Jacek Bogdaszewski

sobota 9.00 – 15.00

W celu umówienia się na wizytę prosimy o kontakt z recepcją pod numerem
telefonu 61 865 07 77.